7 Şubat 2013 Perşembe

Atölyeler

Resim Atölyesi


Mahmut Öztürk

1959 yılında Ankara,  Haymana’da doğdu. 1982’de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Programını “Antik Figürün Resimlerimde Model Ve  Mankenlerle Yansıtılması” başlıklı tezi ile tamamladı. 1994 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde “Figüratif Lirik Devinim” başlıklı Doktora-Sanatta yeterlik tezini tamamladı.1996’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanan Öztürk, çok sayıda kişisel sergi açmış, karma sergide yer almıştır. Halen aynı bölümde öğretim üyesi (Doçent) olarak görev yapmaktadır. Pek çok özel, resmi ve yurtdışı koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır.


Seramik Atölyesi


Burcu Öztürk Karabey 


1975 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında yine aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporunu ve Mart 2004’te Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporunu tamamladı. İlk kişisel sergisini 2003 yılında açan Burcu Öztürk Karabey’in eserleri; Kazakistan, Litvanya, KKTC., Hindistan, ABD, Çin, İtalya, Belçika, Mısır, Hırvatistan, Avusturya, Almanya, İspanya gibi ülkelerde sergilendi. Yapıtları ile beş ödül, iki mansiyon, bir onur madalyası ve bir onursal diploması bulunan Karabey’in yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kolleksiyonlarda çalışmaları bulunmaktadır. 2008 yılında Ankara Sanat Kurumu tarafından “Övgüye Değer Sanatçı” ödülü ile ödüllendirilen ve içinde yaşadığımız anların verilerini ve yaşamdan duyumsadıklarını çalışmalarında aktarmaya çalışan Karabey, uygulamalarının tinsel yönü ile yapılandığını vurgulamaktadır. Sanatçının çalışmaları: “Ceramic Arts&Perception”, “500 Raku (Lark Books)”, “İstanbul’un 100 Çini ve Seramik Sanatçısı (100 Hundred Tile and Ceramic Artists Of İstanbul)” gibi yayınlarda yer almıştır. 2012 yılında doçentliğini alan Karabey, haziran 2012 tarihinden itibaren çalışmalarına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde  bölüm başkanı olarak devam etmektedir. 


Grafik Atölyesi


Ali Tomak 

1968 yılında Samsun' da doğdu. 1994'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü‟nden mezun oldu.1997'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde Yüksek Lisans programını tamamladı.2002 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde Sanatta Yeterlik programını tamamladı. Şu anda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde Doçent olarak görev yapmaktadır.


Baskı Resim Atölyesi


Şafak Erdem 

2007 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim - İş Eğitimi bölümünde lisans eğitimini, 2010 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamlayan sanatçı çalışmalarını Balıkesir Üniversitesi GSF Baskı Sanatları Bölümü'de öğretim görevlisi olarak sürdürmektedir.Fotoğraf Atölyesi


Mehmet Arslan Güven


1958’de Kütahya’da dünyaya gelen Güven, 1978’de fotoğraf çalışmalarına başladı. Afsad Fotograf Dergisi’nde yayın kurulu üyeliği, derginin “Bize Ulaşanlar”köşesinde fotoğraf değerlendirmeleri yaptı. Instant malzeme kullanarak yaptığı çalışmalarından oluşan, “Gelecekteki Peyzaj”isimli çalışmalarını bir vakıf kitap olarak yayınlandı. 1980 yılından bugüne kadar katıldığı Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda pek çok ödül kazandı. Fotoğraf yarışmalarında Juri üyelikleri, Fotoğraf derneklerinde yönetim kurulu üyelikleri ve başkanlıkları yaptı. Fotoğrafları, portfolyoları, eleştiri yazıları, makaleleri sanat ve fotoğraf dergilerinde yayınlandı. Otuzdan fazla temalı saydam gösterisi hazırladı ve yüzden fazla diaparoma gerçekleştirdi. “Yaşamımızdan kesitleri, gelecek kuşaklara aktarmaya çabalıyorum” diyen sanatçı bir sivil toplum örgütü tarafından “Yılın Sanatçısı” seçilmiş, fotoğraf çalışmaları nedeniyle, bir sanat vakfı tarafından “Gümüş Onur Madalyası” ile onurlandırılmıştır. Pek çok ödüle sahip olan Güven çok sayıda kişisel sergi açmış ve karma sergilere katılmıştır. Halen fotoğraf çalışmalarını Ankara’da sürdürmekte ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde fotoğraf dersleri vermektedir.

İsmail Gökçe


1977 Kıbrıs doğumlu İsmail Gökçe, Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümündeki Yüksek Lisans eğitiminin ardından İstanbul a yerleşti. Wilbert Skip Norman ve Coşkun Aral ın fotoğraf asistanlığını yaptı. Bir dergi için bazı Avrupa ülkelerini kapsayan gezi fotoğrafları çekip gezi yazıları yazdı, Türk TIR şoförlerinin çalışma şartları ile ilgili belgesel bir proje hazırladı. Kıbrıslı Çingeneler ve Maronitler üzerine fotoropörtajlar gerçekleştirdi. Çalışmalarında insanı konu aldı, farklı kültürlerin yaşayış biçimleri ile ilgilendi. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi nin kurucuları arasında yer aldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Sanatta Yeterlik yapmakta, Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisinde eğitmen, Yakın Doğu Üniversitesinde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta ve belgesel fotoğraf projeleri üretmeye devam etmektedir.
Heykel Atölyesi


Mustafa Bulat

1964 yılında Sarıyahşi de doğdu. 1988’de  Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde mezun oldu. 1990’da HÜ SBE Heykel Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 1993’da Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Heykel Ana Sanat Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1997’de Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Alabilim Dalında “Antik Grek ve Roma Dönemi Yontu ve Kopya Teknikleri” konulu tez ile Doktora eğitimini tamamladı. 2008 yılında Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyeliğine atandı ve Heykel Bölüm Başkanı oldu. 2009 yılında doçenliğini alan Bulat hale aynı üniversitede çalışmalarını sürdürmektedir.

Volkan Doğan

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Heykel Ana Sanat Dalı.

Taner Küçükler

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Heykel Ana Sanat Dalı.


Önder Yağmur

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Heykel Ana Sanat Dalı.


Ekrem Yılmaz

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Heykel Ana Sanat Dalı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder